Automatische BTW-berekening

Voor gebruikers in de VS, Canada, Australië en Europa berekent ShopBuilder de BTW-tarieven automatisch op basis van de locatie van de shop en van de klant. Wanneer deze laatste afrekent wordt de aangepaste BTW aangerekend naargelang zijn land en de plaatselijke BTW-reglementeringen aldaar.

De wetten met betrekking tot BTW veranderen constant. Land, staat of zelfs stadsoverheid mogen nieuwe BTW-tarieven toepassen die de eigenaar van een bedrijf moet volgen. ShopBuilder blijft altijd up-to-date met de BTW-wetgeving.

Configureer Automatische BTW-berekeningen

Om automatische BTW-berekeningen te configureren:

  1. Op het linker paneel klik je op eCommerce en vervolgens op Manage Store.
  2. Klik op Settings en dan op General.
  3. Scroll naar Company Address en voer het adres van het bedrijf in in de daartoe voorziene velden. Dit adres is nodig om het correcte BTW-tarief te berekenen en toe te passen bij de afrekening.
  4. Klik op Save.
  5. Klik op Taxes op het linker paneel.
  6. Activeer Automatic tax rates.

Eens geactiveerd zal de automatische BTW-tarifeerder een zeker BTW-tarief bepalen bij de afrekening afhankelijk van waar jij en je klant jullie bevinden. De tool kent de BTW-reglementeringen in je land, staat en zelfs county en stad en past deze juist toe in de volgende orde:

  • Of je je in een streek bevindt met een BTW-schema dat werkt op basis van het vertrekpunt of van het aankomstpunt van het product.
  • Of er BTW moet toegevoegd worden op de verzendkost of kortingen.
  • Of je BTW moet aanrekenen in een andere staat of land of niet.

Het BTW-tarief wordt berekend tot op de zip code. Indien je klant een zip+4 verstrekt zal het tarief nog accurater berekend worden. In sommige staten (en het aantal staten van dit type neemt gestaag toe) wordt de BTW nauwkeurig berekend tot op het straatadres.

Geüpdatet op 13 april 2021

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels