Collecties

De eerste stap in het maken van dynamische pagina’s is het definiëren van een collectie. Collecties bevatten lijsten met items die hetzelfde type informatie hebben (naam, locatie, afbeelding, etc.). Elke site kan tot 100 collecties hebben.

Opmerkingen:

 • Collecties voor Legacy Pro en Team plans zijn beperkt tot één interne collectie per site met 10 rijen.
 • De interne collecties voor Agentschaps- en ondernemingsplannen zijn beperkt tot 100 rijen en 30 velden.
 • Interne collecties (collecties binnen een collectie) zijn beperkt tot 30 rijen en 10 velden.
 • Collectie namen en veldnamen zijn beperkt tot 50 karakters.
 • Tekstvelden in interne collecties zijn beperkt tot 2000 tekens. Externe collecties (Google Sheets, Airtable en externe database) zijn beperkt tot 100 velden.
 • Wijzigingen in externe collecties worden elk uur automatisch bijgewerkt.

Zo kan een collectie bijvoorbeeld informatie bevatten over woningen die te huur zijn:

Eigendomsnaam Vierkante meter Aantal kamers Prijs Locatie Afbeelding
Eigendom A 2000 3 500,000 Tempe, Arizona URL
Eigendom B 1000 1 200,000 Denver, Colorado URL
Eigendom C 1500 2 300,000 London, UK URL

Collectie types

Je kan vele soorten collecties maken:

Collecties creëren

Voor specifieke instructies over het maken van collecties, zie het artikel specifiek voor het type collectie:Interne Collecties, Google SheetsAirtable.

Alle collecties dienen zich te houden aan het volgende:

 • De eerste rij van de collectie moet de veldnamen bevatten (bijvoorbeeld Aantal kamers).
 • De gegevens moeten correct worden gestructureerd op basis van het gegevenstype.
 • Voor Airtable en Google Sheets moet je een veld selecteren uit de Page item URL dropdown menu in de collectie om de URL van elke pagina te definiëren en wat er in de editor dropdown verschijnt. Als je al een tekstveld met de naam page_item_urlin jouw verzameling hebt, wordt dit automatisch aan dit uitklapmenu toegewezen. Als dit veld niet is gedefinieerd, krijgen pagina-URL’s nummers toegewezen (Google Sheets) of een willekeurige string (Airtable).
 • Om de kantooruren te gebruiken moet je de volgende specifieke structuur in een tekstveld gebruiken (veldtype: kantooruren):
  ZA, ZO: 08:00-20:00; MA, VR: 08:00-12:00;
 • Om Locatie te gebruiken moet je de volgende specifieke structuur in een tekstveld gebruiken (veldtype: locatie):
  String – Adres, postcode, regio, stad, land
  57 Kerkstraat, 9000, Oost-Vlaanderen, Gent, België
  De geolocatie wordt berekend aan de hand van deze string, de postcode is niet verplicht maar als het adres niet correct is geschreven (bijvoorbeeld typefouten) vinden we het misschien niet.

Om een collectie te maken:

 1. Klik in het linkerpaneel op “Content”, klik op “Collecties” en klik dan op “+ Nieuwe collectie”.
 2. Selecteer het type collectie dat je wilt maken.
 3. Maak verbinding met de collectie.
 4. Definieer het juiste gegevenstype voor elk veld.
 5. Klik op “Klaar”.

De nieuwe collectie wordt in het collectiepaneel getoond. De volgende stap is het maken of converteren van een Dynamische Pagina, zodat je deze kan koppelen aan jouw nieuw aangemaakte collectie.

Geüpdatet op 9 september 2020

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels