E-mailmeldingen

Kan ik de meldingen wijzigen die ShopBuilder stuurt?

Jazeker. Om de e-mailmeldingen te wijzigen:

  1. In het linker paneel klik je op eCommerce, en dan op Manage Store.
  2. Klik op Settings, en vervolgens op Mail.

Wat zijn mail tags?

Mail tags zijn speciale elementen die gebruikt kunnen worden om meldingen te wijzigen. Wanneer ShopBuilder een melding stuurt, vervangt het alle mail tags door hun eigenlijke waarden.

Bijvoorbeeld, voeg de tag %billing_city% toe aan een melding over een nieuwe bestelling en hij zal vervangen worden door de eigenlijke stad van het factuuradres van de klant in het meldingsbericht.

Meldingen tonen geen informatie over alle aangekochte producten

Indien een klant meer dan één item heeft gekocht, maar een melding bevat slechts informatie over één item, betekent dit dat de tekst van deze melding verkeerd gewijzigd werd. Verzeker je ervan dat de speciale START ITEM en END ITEM tags aanwezig zijn die een lus creëren.

Zo zou het er moeten uitzien:

START ITEM 
Product: %name%
Quantity: %quantity%
Price (each): %price%
END ITEM

Zonder deze speciale tags zal enkel het eerste bestelde product in het meldingsbericht gestuurd worden.

Is het mogelijk om een foto van het aangekochte product toe te voegen in de e-mail die de aankoop bevestigt?

E-mailmeldingen worden verstuurd in het formaat tekst zonder opmaak, dus is het niet mogelijk om foto’s toe te voegen of HTML-tags.

Hoe stuur je een betaalinstructie door in e-mailmeldingen

Indien je een instructie wil doorsturen in e-mailmeldingen, gebruik je de mail tag %paymentInstructions%.

Wanneer een melding van een bestelling wordt opgestuurd, wordt deze mail tag vervangen door de overeenkomstige betaalinstructie.

Indien een klant de methode Bankoverschrijving gebruikt zal hij/zij een instructie krijgen voor deze methode. Indien hij/zij een andere methode gebruikt, krijgt hij/zij een andere instructie in de melding.

Aangezien de betaalinstructie in HTML-formaat is, maar e-mailmeldingen in tekst zonder opmaak zijn, worden alle HTML-tags verwijderd van de instructie voor ze in een e-mailbericht worden ingevoerd.

Hoe kan ik e-mailmeldingen testen?

De beste manier om dit element vooraf te bekijken is door een testbestelling te plaatsen als klant.

Hoe voeg ik bijkomende opmerkingen van de klant over de bestelling toe aan mijn admin notifications?

ShopBuilder geeft de mogelijkheid aan klanten om hun opmerkingen toe te voegen bij een bestelling wanneer ze de check-outfase afronden. De opmerkingen zijn dan beschikbaar in de order details view in Store Control Panel → Sales.

Opmerkingen over de bestelling kunnen ook in de e-mailmeldingen vervat worden die naar de store admin gestuurd worden. Om opmerkingen toe te laten ga je naar het controlepaneel van de shop, klik je op Settings, en klik je vervolgens op General en Cart. Dan klik je op Settings, en op Mail om de tag %orderComments% in de ordermeldingen te gebruiken. De tag zal vervangen worden door de eigenlijke opmerkingen als de klant er heeft ingevoerd wanneer de bestelling werd geplaatst.

Wanneer stuurt ShopBuilder meldingen?

Klantmeldingen

Melding Zendcondities
Order is completed Wordt verzonden wanneer: – een nieuwe bestelling is geplaatst (order status is naar “Awaiting Payment” of “Paid” gegaan), – de betaalstatus van de bestelling is veranderd van “Cancelled” naar “Awaiting Payment” of “Paid”
Order is cancelled Verzonden wanneer de betaalstatus van de bestelling veranderd is van “Awaiting Payment” of “Paid” naar “Cancelled”
Order is refunded Wordt verzonden wanneer de orderstatus op “Refunded” werd gezet
Egoods download Dit wordt verzonden wanneer: – een e-goods downloadlink gegenereerd werd, – de betaalstatus van de bestelling veranderd is naar “Paid” vanuit elke andere status.
Order shipped Wordt verzonden wanneer: – de vorderingsstatus van een bestelling veranderd werd naar “Shipped”, – het trackingnummer van de bestelling is toegekend

Admin-meldingen

Melding Zendcondities
New order Verzonden wanneer een klant een bestelling heeft geplaatst (orderstatus is veranderd naar “Awaiting Payment” of “Paid”) in de shop
Order is paid Verzonden wanneer de betaalstatus van de bestelling veranderd is naar “Paid”
Order payment failed Verzonden wanneer de betaalstatus van de bestelling veranderd is naar “Cancelled”
Stock notification Verzonden wanneer de producthoeveelheid laag wordt (nul is de standaardinstelling)

Kan ik meerdere e-mailadressen gebruiken voor meldingen van bestellingen?

Jazeker, de store administrator kan meldingen krijgen van bestellingen op meer dan één e-mailadres.

Om meerdere e-mailadressen in te stellen:

  1. Ga naar de het controlepaneel van de shop, klik op Settings, en vervolgens op Mail.
  2. Scroll naar Mail Settings en klik op Change.
  3. Tik de e-mailadressen in, gescheiden door een komma, in het veld Send notifications to email.

Alle admin-meldingen zullen gestuurd worden naar de e-mailadressen die in deze velden ingevoerd werden.

Kan ik het afzenderadres veranderen in de admin-meldingen?

Wanneer de store admin meldingsberichten krijgt, wordt het afzenderveld getoond als no-reply@multiscreenstore.com. Dit e-mailadres kan niet gewijzigd worden.

Als je echter graag snel je klanten via e-mail zou contacteren, kan je op deze meldingen antwoorden.

Elke e-mailbericht bevat een verborgen “reply to” veld; daar staat het e-mailadres van de klant. Als je klikt om op deze melding te antwoorden zal het e-mailadres van deze klant automatisch als ontvangend adres fungeren. Zo kunnen admins rechtstreeks vanuit het meldingsbericht een antwoord sturen naar de klant.

Geüpdatet op 21 december 2020

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels