Introductie tot SEO

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het proces van het beïnvloeden van de zichtbaarheid van een website of een webpagina in de ‘natuurlijke’ of ‘organische’ zoekresultaten van een zoekmachine. In het algemeen geldt dat hoe eerder en hoe vaker een site in de lijst met zoekresultaten verschijnt, hoe meer bezoekers de site zal ontvangen van de gebruikers van de zoekmachine. SEO kan zich richten op verschillende soorten zoekopdrachten, waaronder het zoeken naar afbeeldingen, lokaal zoeken, video zoeken, academisch zoeken, nieuws zoeken en branchespecifieke verticale zoekmachines.

IN DIT ARTIKEL:

Basisprincipes voor SEO

Maak unieke, nauwkeurige paginatitels

Een title-tag vertelt zowel gebruikers als zoekmachines wat het onderwerp van een bepaalde pagina is. Idealiter maak je voor elke pagina op jouw site een unieke titel aan. Kies een titel die het onderwerp van de pagina effectief communiceert. Elke pagina heeft idealiter een unieke title-tag, waardoor Google weet hoe de pagina zich onderscheidt van de andere pagina’s op jouw site. Titels kunnen zowel kort als informatief zijn. Als de titel te lang is, toont Google slechts een deel ervan in het zoekresultaat.

Gebruik de beschrijving meta-tag

De meta-tag met de beschrijving van een pagina geeft Google en andere zoekmachines een samenvatting van de pagina. Terwijl de titel van een pagina een paar woorden of een zin kan zijn, kan de meta-tag met de beschrijving van een pagina een zin of twee of een korte alinea zijn. Schrijf een beschrijving die gebruikers zowel informeert als interesseert als ze jouw description meta-tag als een fragment in een zoekresultaat zien. Het hebben van een andere meta-tag voor de beschrijving van elke pagina helpt zowel gebruikers als zoekmachines, vooral bij zoekopdrachten waarbij gebruikers meerdere pagina’s op jouw domein kunnen opduiken (bijvoorbeeld zoekopdrachten via de site: operator).

Verbeter de structuur van de site

Gebruik woorden in de URL

Het is simpel te begrijpen dat URL’s gemakkelijk inhoudelijke informatie overbrengen. URL’s met woorden die relevant zijn voor de inhoud en de structuur van jouw site zijn gebruiksvriendelijker voor bezoekers die door jouw site navigeren. Bezoekers onthouden ze beter en zijn misschien meer bereid om naar deze te linken.

Creëer een eenvoudige mappenstructuur

Gebruik een mappenstructuur die jouw inhoud goed organiseert en het gemakkelijk maakt voor bezoekers om te weten waar ze zich op jouw site bevinden. Probeer jouw mappenstructuur te gebruiken om het type inhoud aan te geven dat op die URL wordt gevonden.

Zorg voor één versie van een URL om een document te bereiken

Om te voorkomen dat gebruikers naar één versie van een URL linken en andere naar een andere versie (dit zou de reputatie van die inhoud kunnen splitsen tussen de URL’s), moet je je richten op het gebruik van en het verwijzen naar één URL in de structuur en de interne linken van jouw pagina’s.

Inhoud optimaliseren

Inhoud en diensten van hoge kwaliteit aanbieden

Schrijf gemakkelijk te lezen tekst. Gebruikers genieten van inhoud die goed geschreven en gemakkelijk te volgen is.

Blijf georganiseerd rond het onderwerp. Het is altijd nuttig om jouw content te organiseren, zodat bezoekers een goed beeld hebben van waar het ene inhoudelijke onderwerp begint en het andere eindigt. Door jouw content op te splitsen in logische brokken of afdelingen kunnen gebruikers sneller de gewenste content vinden. Creëer frisse, unieke content. Nieuwe content zorgt er niet alleen voor dat jouw bestaande bezoekersbasis terugkomt, maar brengt ook nieuwe bezoekers binnen. Creëer content in de eerste plaats voor jouw gebruikers, niet voor zoekmachines. Het ontwerpen van jouw site rond de behoeften van jouw bezoekers, terwijl je ervoor zorgt dat jouw site gemakkelijk toegankelijk is voor zoekmachines, levert meestal positieve resultaten op.

Schrijf een betere ankertekst

Kies beschrijvende tekst. De ankertekst die je gebruikt voor een link moet op zijn minst een basisidee geven van waar de gelinkte pagina over gaat. Streef een korte, maar beschrijvende tekst – meestal een paar woorden of een kort zinnetje. Formatteer links zo dat ze gemakkelijk te herkennen zijn. Maak het gemakkelijk voor gebruikers om onderscheid te maken tussen gewone tekst en de ankertekst van jouw links. Jouw inhoud wordt minder bruikbaar als gebruikers de links missen of er per ongeluk op klikken. Denk ook aan ankertekst voor interne links. Meestal denk je bij het linken aan externe websites, maar als je meer aandacht besteedt aan de ankertekst die voor interne links wordt gebruikt, kunnen gebruikers en Google beter door jouw site navigeren.

Optimaliseer jouw gebruik van afbeeldingen

Gebruik korte, maar beschrijvende bestandsnamen en alt-tekst. Zoals veel van de andere delen van de pagina die voor optimalisatie zijn bedoeld, zijn bestandsnamen en alt-tekst (voor ASCII-talen) het beste wanneer ze kort, maar beschrijvend zijn.

Voeg alt-tekst toe bij het gebruik van afbeeldingen als links. Als je besluit om een afbeelding als link te gebruiken, helpt het invullen van de alt-tekst Google meer inzicht te krijgen in de pagina waarnaar je linkt. Stel je voor dat je ankertekst schrijft voor een tekstlink.

Gebruik de juiste heading-tags

Gebruik heading-tags waar dat zinvol is. Te veel heading-tags op een pagina kunnen het voor gebruikers moeilijk maken om de inhoud te scannen en te bepalen waar het ene onderwerp eindigt en het andere begint.

Promoties en analyses

Promoot jouw website op de juiste manier

Sites die zijn opgebouwd rond gebruikersinteractie en delen hebben het makkelijker gemaakt om geïnteresseerde groepen mensen te matchen met relevante content. Bereik de mensen in de gerelateerde gemeenschap van jouw site. De kans is groot dat er een aantal sites zijn die een soortgelijk onderwerp behandelen als die van jou. Het openstellen van de communicatie met deze sites is meestal gunstig. Actuele onderwerpen in jouw niche of gemeenschap kunnen leiden tot extra ideeën voor inhoud of tot het opbouwen van een goede gemeenschapsbron.

Maak gebruik van gratis Webmaster Tools

Het gebruik van Webmaster tools zal jouw site niet helpen om een voorkeursbehandeling te krijgen; het kan je echter wel helpen om problemen te identificeren die, als ze worden aangepakt, jouw site kunnen helpen om beter te presteren in de zoekresultaten.

Analytics

Analytics is hiervoor een waardevolle bron van inzicht. Je kan deze gebruiken om: inzicht te krijgen in hoe gebruikers jouw site bereiken en zich gedragen; de meest populaire content op jouw site te ontdekken; de impact van de optimalisaties die je maakt op jouw site te meten.

Heeft SiteBuilder betere SEO dan andere platforms?

Als het erop aankomt, maakt het platform voor SEO niet zo veel uit als de inhoud. Zolang je toegang hebt tot de koptekst van de site om speciale SEO-tags en de andere SEO-montages (zoals de titel van de site en de informatie van de trefwoorden) op te nemen, dan heeft elke site die je bouwt ongeacht of het op de SiteBuilder is of niet het potentieel om hoog te rangschikken in SEO.

Geüpdatet op 9 september 2020

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels