Rijen-editor

Gebruik de Rijen-Editor om de achtergrondkleur en -afbeelding van de rij te wijzigen, een border toe te voegen of de spatiëring binnen en buiten de rij aan te passen. Gebruik rijen om de content van jouw site te organiseren en te schikken.

Let op: Alvorens rijen aan te passen creëer je best een back-up van jouw site. Dit laat je toe om een vorige versie van jouw site te herstellen indien je een fout maakt. Voor meer informatie over back-ups maken van jouw site, zie Back-up van Sites.

 

IN DIT ARTIKEL:

Rijen-editor

Om een rij te configureren:

 1. Hover over de linkerbovenhelft van een rij tot een rij-knop verschijnt en klik op “Rij”. De rijen-editor verschijnt.
 2. Klik op “Rij naar boven verplaatsen” en “Rij naar beneden verplaatsen” pijlen om de gekozen rij omhoog of omlaag te bewegen.
 3. Om de rijen-editor te openen klik je op “Ontwerp Aanpassen”.
  De rijen-editor verschijnt.
 4. Klik “+Toevoegen” en selecteer één van de volgende:
  • Rij boven. Voeg een nieuwe rij toe boven de gekozen rij.
  • Rij onder. Voeg een nieuwe rij toe onder de gekozen rij.
  • Sectie. Voeg een sectie toe aan de rij.
  • Kolom. Voeg een kolom toe aan de rij.
  • Rij binnen. Voeg een rij toe binnen de gekozen rij.
 5. Om de interne spatiëring in de rij te wissen klik je op “Opvulling Wissen”.
 6. Om een begin-animatie toe te voegen aan de rij (zoals bvb. een fade van rechts, stuiteren, inzoomen) klik je op “Begin-Animatie” en selecteer je een optie.
 7. Om de rij op te slaan als een sectie, klik je op “Opslaan als Sectie” en kies je tussen enkel de gekozen rij, meerdere rijen of de volledige pagina opslaan.
 8. Om de gekozen rij op een specifiek apparaat (desktop, tablet, mobiel) te verbergen, klik je op “Verberg op apparaat” en selecteer je het apparaat.
 9. Om de rij te kopiëren klik je op “Kopieer”.
 • Om de rij op de pagina te verankeren of om een bestaand anker te wissen, klik je op “Anker Instellen” of “Anker Wijzigen”.
 • Om de rij te wissen, klik je op “Verwijderen”.

Om de stijl van de achtergrond of spatiëring van de rij te wijzigen:

 1. Hover over de linkerhoek van een rij tot een rij-knop verschijnt, klik op “Rij” en klik dan op “Vormgeving Aanpassen”.
 2. Op de “Instellingen” tab heb je de volgende opties:
  • Volledige rij. Om de rij te veranderen in een volledige rij, die toelaat om content over de hele breedte van het scherm te spreiden, klik je de “Volledige rij” toggle. Indien je kiest om geen volledige rijen te hebben wordt de breedte van de content beperkt tot 960px.
 3. Op de “Stijl” tab selecteer je een achtergrondkleur, -afbeelding of -video. Je hebt de volgende opties:
  • Kleur.
   • Selecteer een “Achtergrondkleur”. Kleurgradiënt overheerst afbeelding, en omgekeerd.
   • Selecteer een “Achtergrondfilter”. Achtergrondfilters laten toe om grafische effecten toe te voegen zoals onscherpte of kleurovergang in de zone achter een element. Om het effect te zien moet je het element of zijn achtergrond gedeeltelijk transparant maken omdat dit toegepast wordt op alles wat zich achter het element bevindt. Selecteer een “Filtertype” van het drop-down menu en beweeg de slider om een “Filterwaarde” te kiezen.
   • Klik op “Rand” om een randtype te selecteren en beweeg de slider om de randbreedte in te stellen.
   • Om een schaduw toe te voegen klik je op de “Schaduw”-toggle en selecteer je een kleur, type en positie voor de schaduw.
  • Afbeelding.
   • Om een afbeelding toe te voegen aan de achtergrond klik je op “+om de afbeeldingenkiezer te openen. Om een slider voor de achtergrondafbeelding te creëren, selecteer je meerdere afbeeldingen uit de afbeeldingenkiezer en raadpleeg je Slider voor Achtergrondafbeeldingen.
   • Om te kunnen parallax-scrollen op de achtergrondafbeelding klik je op de toggle “Parallax-scrollen”. Wanneer dit is ingeschakeld, scrolt de content van de achtergrond trager dan de content van de voorgrond.
   • Kies of je de afbeelding wenst te tonen als Cover, Hele afbeelding, Tegel of Geen herhaling.
   • Configureer de Positie, Achtergrondoverlap, Rand en Schaduw voor de afbeelding.
  • Video. Kopieer de URL van de YouTube, Vimeo of Dailymotion video in het verstrekte veld. Voor meer informatie over video-achtergronden, zie Video achtergronden.

Slider voor de Achtergrondafbeelding

Nadat je meerdere afbeeldingen hebt geselecteerd in de afbeeldingenkiezer, klik je op “Klaar”. Eens de slider gecreëerd is, selecteer je een “Slidertransitie” van het drop-down menu en beweeg je de slider om een “Slidersnelheid” (seconden) in te stellen.

Alle andere opties voor de achtergrondafbeelding zoals Achtergrondoverlap, Positioneren en visualisatiestijl kunnen op de slider worden toegepast.

Let op: Sliders voor de achtergrondafbeelding kunnen ook aan om het even welke kolom toegevoegd worden.

Geüpdatet op 3 september 2020

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels