Widgets Aanpassen

Widgets zijn de bouwstenen van je site. Je kan ze personaliseren om het uitzicht en de lay-out van je site aan te passen. Widgets aanpassen geeft je meer controle over de eigenschappen van je site en hoe deze eigenschappen zich gedragen. Of je potentiële klanten wil interesseren, bezoekers van één pagina naar een andere leiden, afbeeldingen tonen of een belangrijke boodschap in een paragraaf zetten… widgets kunnen helpen.

Voor informatie over het toevoegen van widgets op je site, bekijk Widgets Toevoegen.

Om een widget aan te passen plaats je de cursor boven de widget en rechtsklik je op de widget om het context-menu te zien. Elke widget heeft verschillende opties, maar de volgende zijn gemeenschappelijk aan bijna elke widget.

Edit Design

Je kan de stijl van de widget veranderen, met inbegrip van kleur, tekst, afbeeldingen enz., zowel als de blanco ruimte wijzigen rond de widget.

Klik op een widget en vervolgens op het Design tabblad.

Edit HTML/CSS

Laat je toe om wijzigingen aan te brengen in de HTML of CSS van de widget. We raden deze optie enkel aan indien je gemakkelijk omspringt met deze talen.

Rechtsklik op de widget en klik vervolgens op Edit HTML/CSS.

Entrance Animation

Laat je toe om te personaliseren hoe het element verschijnt op het scherm, bv. fade-in, stuiteren of inzoomen.

Rechtsklik op de widget, klik op Entrance Animation selecteer een animatie.

Select Container

Selecteert de kolom of rij waarbinnen dit widget zich bevindt, zodat je het makkelijk kan vinden en aanpassen.

Rechtsklik op de widget, klik op Select Container en selecteer Column of Row.

Copy and Paste

Een widget kopiëren slaat hem op zodat je hem later kan plakken op een andere plek. De optie paste verschijnt alleen als je een widget hebt die gekopieerd werd.

Rechtsklik op de widget en klik op Copy of Paste.

Hide on Device

Gebruik de functie “hide on device” om je content te wijzigen naargelang het toestel waarop je bezoeker je website bezoekt. Bv. toon een click-to-call widget voor mobiele gebruikers of een contactformulier voor desktopgebruikers. Widgets die verborgen zijn door de functie Hide On Device worden niet gewist; je kan alle verborgen elementen zien op een pagina door te klikken op Unhide Elements onderaan het linker paneel.

Rechtsklik op de widget, klik op Hide On Device en selecteer een toestel.

Set as Anchor

Anchor links laten je toe om bezoekers te sturen naar een specifieke sectie op de pagina, wat het makkelijker maakt voor hen om van plaats naar plaats te gaan op een langere pagina of naar een specifieke sectie die jij wilt laten zien.

Rechtsklik op de widget en klik op Set As Anchor.

Delete

Om een widget te verwijderen, waardoor het op alle toestellen verwijderd wordt, rechtsklik je op de widget en klik je vervolgens op Delete.

Alignment

Bepaal waar de widget wordt uitgelijnd – links, rechts of in het midden van zijn plek.

Sommige widgets gedragen zich erg verschillend in verschillende views. Controleer hoe je widget verschijnt in elke view nadat je hem hebt toegevoegd om zeker te zijn dat hij correct verschijnt.

Om de uitlijning in te stellen, rechtsklik je op de widget en klik je op het icoon Align LeftAlign Center, of Align Right ().

Geüpdatet op 15 april 2021

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels