Hoe je BTW configureren in ShopBuilder?

Wanneer je een shop creëert is het belangrijk om gepaste BTW-waarden in te stellen voor je klanten. Je kan de BTW-instellingen voor je shop instellen of de BTW invoeren voor een individueel item op het productmenu. Je hebt de keuze om automatische BTW in te stellen of manuele configuratie van BTW-tarieven te kiezen gebaseerd op bestemming of product.

Maak nieuwe BTW-tarieven

Om nieuwe tarieven voor BTW aan te maken:

 1. Op het linker paneel, klik je op eCommerce en vervolgens op Manage Store.
 2. Klik op Settings en dan op Taxes. Je hebt de volgende keuzes:
  • Klik op de Enable keuzeknop naast Automatic. Voor meer informatie over het gebruik van BTW-tarieven, raadpleeg Automatische BTW-berekeningen.
  • Klik op Manage Tax Rates om je BTW-tarieven te configureren op basis van de bestemming of de verkochte producten.
 3. Indien je je eigen BTW-tarief wil personaliseren en je op Manage Tax Rates hebt geklikt, klik je vervolgens op +Add New Tax.
 4. Configureer het volgende:
  • Tax Name. Tik een naam in voor het BTW-tarief.
  • Tax applies to. Selecteer Subtotal of Subtotal + Shipping. Optioneel kan je dit selecteren als je je BTW in de productprijzen wil integreren: Include tax in product prices.
  • Zone defines by. Selecteer Shipping address of Billing address. Om de zones te beheren klik je op Manage zones en definieer je de zones voor dewelke je wil dat je BTW-tarief wordt toegepast. Voor meer informatie over verzending, raadpleeg Verzendopties.
  • Rates per zone. Tik een BTW-tarief in voor Alle bestemmingen of klik op Specify rates per zone.
 5. Klik op Save.
 • Indien je hetzelfde tarief wil instellen voor verschillende staten, kan je een zone creëren die deze staten omvat en een BTW-tarief instellen voor deze zone.
 • Het algoritme dat het BTW-tarief berekent bepaalt welk percentage er moet toegepast worden door door de geconfigureerde lijst met BTW-tarieven te gaan van boven naar beneden. Wanneer het een zone vindt die past, stopt het en past het het overeenkomstige BTW-tarief toe. Zo kan je het BTW-tarief definiëren voor bepaalde staten, en vervolgens een tarief toevoegen voor “USA” beneden aan de lijst. In dat geval zal het tarief voor de Verenigde Staten toegepast worden voor alle staten behalve de staten die expliciet zo geconfigureerd werden.

Tip

 • Indien je hetzelfde tarief wil instellen voor verschillende staten, kan je een zone creëren die bestaat uit deze staten en een BTW-tarief instellen voor deze zone.
 • Het algoritme dat het BTW-tarief berekent bepaalt welk percentage er moet toegepast worden door door de geconfigureerde lijst met BTW-tarieven te gaan van boven naar beneden. Wanneer het een zone vindt die past, stopt het en past het het overeenkomstige BTW-tarief toe. Zo kan je het BTW-tarief definiëren voor bepaalde staten, en vervolgens een tarief toevoegen voor “USA” beneden aan de lijst. In dat geval zal het tarief voor de Verenigde Staten toegepast worden voor alle staten behalve de staten die expliciet zo geconfigureerd werden.

Er is ook een vooraf gedefinieerde zone die “Other zones” heet en het BTW-tarief bepaalt voor plaatsen die met geen enkele zone matchen van op de tarievenlijst.

Configureer het BTW-tarief van een product

Om een individueel BTW-tarief in te stellen voor een specifiek product:

 1. Ga naar het controlepaneel van de shop en klik op Catalog en vervolgens op Products.
 2. Naast het product waaraan je BTW wil toevoegen klik je op Edit Product.
 3. Klik op Tax and Shipping.
 4. Selecteer Enabled naast het BTW-tarief dat je wil gebruiken voor het product. Om de BTW voor dit product vrij te stellen moet je alle BTW-tarieven deactiveren.
 5. Klik op Save.
Geüpdatet op 1 april 2021

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels