Koppel jouw Dynamische Pagina Widgets

Na het maken van een Dynamische Pagina is de volgende stap het koppelen van jouw widgets en elk element op de pagina aan velden in de collectie. Om een lijst met ondersteunde widgets en datatypes te zien, zie Connected Data.

Let op: De Video widget is alleen beschikbaar in Dynamische Pagina’s. Multi-locatie en Social widgets zijn alleen beschikbaar in Connected Data.

Om een widget te koppelen:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de widget die je wil verbinden en selecteer “Verbinden met gegevens”.
  2. Selecteer het veld uit jouw collectie met behulp van het uitklapveld (alleen relevante velden worden getoond).
  3. Selecteer “Klaar”.

Het pictogram “Connected Data” verschijnt op de widget om aan te geven dat deze is verbonden.

Let op: Als je een Dynamische Pagina naar een gewone pagina converteert, zullen alle aangesloten widgets loskomen, waardoor je ze opnieuw moet verbinden als je ze terug converteert naar een Dynamische Pagina.

Verander Collecties

In Dynamische Pagina Instellingen kan je de collectie wijzigen. Wanneer je dit doet, blijven de pagina widgets verbonden met de veldnamen/labels die in beide collecties bestaan.

Als je bijvoorbeeld een collectie hebt met velden met naam, adres en telefoon en je verandert in een collectie met velden met adres en telefoon, dan blijven de widgets verbonden met adres en telefoon en worden de gegevens van de nieuwe collectie weergegeven, terwijl de widget verbonden met naam wordt losgekoppeld omdat deze niet bestaat in de nieuwe collectie.

Aangepaste Widgets koppelen

Aangepaste widgets die Connected Data ondersteunen kunnen ook worden gekoppeld. Zorg ervoor dat Enable binding met Connected Data is ingeschakeld voor elke aangepaste widget die je wilt verbinden voor Dynamic Pages.

De laatste stap is het toevoegen van een lijst, galerij of Image Slider widget aan jouw site, zodat gebruikers naar de Dynamische Pagina’s kunnen navigeren. Voor meer informatie, zie Lijsten toevoegen om dynamische pagina’s weer te geven.

Ge├╝pdatet op 9 september 2020

Heeft dit artikel jou geholpen?

Verwante artikels